Sabtu, 15 November 2014

Siapakah Luqman Al-Hakim?

Luqman Al-Hakim adalah seorang hamba Allah yang hidup pada zaman Nabi Daud a.s. Beliau adalah seorang yang berkulit hitam dan bekerja sebagai seorang pengembala kambing dan tukang rumah.Luqman Al-Hikmah adalah seorang yang mempunyai hikmah yang sangat tinggi bersesuaian dengan gelarannya Al-Hikmah.Allah s.w.t telah merakam pesanannya yang penuh hikmah kepada anaknya iaitu didalam Surah Luqman ayat 12-19.Firman Allah :

" Sesungguhnya Kami telah memberikan hikmah (kebijaksanaan) kepada luqman : Syukurlah kepada Allah.Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan siapa yang menyangkal (tidak bersyukur,sesungguhnya Allah itu Maha Kaya dan Terpuji.(12).

Dan (ingatlah) ketika luqman berkata kepada anaknya, dan dia mengajarnya : "Hai anak ku! Jangalah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya Allah mempersekutukan Allah itu adalah kesalahan yang besar" (13). 

Dan Kami wasiatkan (perintahkan) kepada manusia (supaya berbuat baik) kepada ibu bapaknya.Ibunya mengandungnya dengan menderita kelemahan di atas kelemahan dan menceraikan menyusu dalam dua tahun.Bersyukurlah kepada Ku dan kepada Ibu Bapa mu! KepadaKu tempat kembali (14). 

Dan kalau keduanya memaksa engkau supaya mempersekutukan Aku, apa yang tiada engkau ketahui, janganlah diturut dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan secara patut.Dan turutlah jalan orang yang kembali kepadaKu, nanti kamu akan kembali kepadaKu, dan akan Ku beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.(15) 

(Kata luqman) : Hai anakku! Sesungguhnya jika ada (amal engkau) seberat biji sawi dan ada (tersembunyi) dalam batu, di langit atau di bumi, itu akan dikemukakan oleh Allah dan Allah itu Halus (mengerti hal-hal yang halus) dan Cukup Tahu.(16) 

Hai anakku,Dirikanlah sembahyang,suruhlah mengerjakan yang baik, cegahlah perbuatan yang buruk, dan berhati teguhlah menghadapi apa yang menimpa engkau, sesungguhnya (sikap) yang demikian itu masuk perintah yang sungguh-sungguh.(17) 

Janganlah engkau memaling muka dari manusia kerana kesombongan, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh! Sesungguhnya Allah tiada mencintai sekalian orang yang sombong dan membangga diri (18) 

Dan sederhanalah dalam berjalan dan lembutkanlah suara engkau! sesungguhnya suara yang amat buruk ialah suara himar (19) "

Pada suatu hari,majikannya telah memerintahkan Luqman Al-Hikmah menyembelih seekor kambing dan memerintahkan luqman membawa bahagian paling baik dari kambing yang disembelihnya itu.Setelah selesai menyembelih dan melapah Luqman Al-Hikmah pun telah membawa dua anggota dari bahagian kambing yang disembelih iaitu lidah dan hati. Pada waktu yang lain pula majikannya memerintahkan Luqman Al-Hakim sekali lagi menyembelih seekor kambing dan membawakan kepadanya bahagian yang paling buruk, maka Luqman Al-Hakim juga membawa Lidah dan Hati. Lalu majikannya bertanya kepada Luqman Al-Hakim "Wahai luqman,kenapakah dahulu aku menyuruh mu menyembelih kambing dan membawa bahagian kambing yang baik engkau membawa kepada ku Lidah dan Hatinya, begitu juga bila aku menyuruhmu menyembelih kambing dan membawa kepadaku bahagian yang paling buruk engkau juga telah membawa kepadaku dua anggota yang sama iaitu lidah dan hati? Maka jawablah Luqman Al-Hakim "Wahai majikan ku,seandainya baik keduanya itu(lidah dan hati) maka baiklah anggota lain keseluruhannya jika sekiranya kedua anggota itu buruk maka buruklah keseluruhan anggotanya.

Suatu hari luqman Al-Hakim ditanya oleh seorang lelaki "Wahai luqman, mengapakah tuan begitu berhikmah?" katanya "Itu adalah kurniaan dari Allah" "Jika begitu beritahulah aku akan cara untuk mendapatkannya?" soal lelaki itu tadi. Maka berkatalah luqman Al-Hakim "Hendaklah engkau amanah, jujur dalam kata-kata mu dan tinggallah perkara yang tiada kaitan dengan dirimu"

Wallahu'alam

Tiada ulasan: